top of page

Ubytování

Máte možnost pomoci s ubytováním? Napište na email:

ubytovani@turnovpomaha.cz 

V emailu prosím uveďte:


1) Jak velké prostory jsou.
2) Jak dlouho jste schopni ubytování poskytnout zdarma.
3) Zda je možné poskytnout pomoc dlouhodobě a jaký je výpočet energií, vody a "základního nájmu"

4) Jste schopni se s uprchlíky domluvit?  

Je možné také vyplnit formulář na webu města Turnov - s městem úzce spolupracujeme a máme evidenci společnou není tedy třeba zasílat dvakrát. 

bottom of page